Az EuroMotor Kft alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog
maradéktalan biztosítását működése körében, -, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és
minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének
(„Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb
jogszabályokkal összhangban kezeljük. A jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt
személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről –
különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül
kapcsolatba velünk weboldalunkon keresztül.
Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időben történő aktualizálására és
módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok
kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi
kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján
változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és
ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális
tartalmát.
A www.euromotor.hu webshop üzemeltetője:
Az EuroMotor Kft
székhely: 1134 Budapest, Lehel utca 17/b-c
cégjegyzék szám: 01 09 873743
adószám: 13797698-2-41
továbbiakban: www.euromotor.hu,
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy társaságunk az Ön személyes adatainak kezelése és feldolgozása
során a hatályos adatvédelmi jogszabályok értelmében adatkezelőnek minősül.
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Capitaly.hu Kft.
2119 Pécel, Szőlőhegy utca 20.
Mobile: +36 20 423 3957
info@capitaly.hu
Milyen személyes adatokat kezelünk?
Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során
Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Példának okáért az alábbi
információt kapjuk Öntől:
• www.euromotor.hu felhasználói fiókjának elkészítése során Ön továbbítja nekünk e-mail
címét, vezeték- és keresztnevét;
• Emellett a www.euromotor.hu felülethez tartozó személyes oldalán (Saját fiók) további
információt is megadhat, úgyis mint: becenév, mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám,
születési idő, szállítási és számlázási cím, másodlagos e-mail cím, bankkártyaadatok stb.;
• Rendelés leadásakor Ön információt ad nekünk magáról a megvásárolni kívánt termékről,
szállítási címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámáról stb.

Önnek lehetősége van arra, hogy az www.euromotor.hu felületre akár Facebook vagy Google
fiókján keresztül is regisztrálhasson. Amennyiben a fenti lehetőségek egyike mellett dönt, a
kiválasztott link átirányítja Önt a Facebook Admin / Google LLC oldalra, ahol az adott szolgáltató
fogja tájékoztatni az általuk felénk (www.euromotor.hu) továbbított adatok kezelésének módjáról.
A Facebook, illetőleg a Google adatvédelmi irányelveit a következő linkekre kattintva tudja
tanulmányozni:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy
Annak érdekében, hogy az online felhasználói élményt még személyesebbé, ajánlatainkat pedig az
Ön preferenciái szerint még egyedibbé tegyük, bizonyos információkat a weboldalunkon tett
látogatásai során a böngészési és felhasználói magatartásáról is gyűjthetünk és feldolgozhatunk.
Kérjük, hogy ennek feltételeivel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért olvassa el az adatkezelés célját
tárgyaló alábbi fejezetet.
Weboldalunkon tárolhatunk és gyűjthetünk olyan adatokat, amelyeket sütikkel és hasonló
technológiákon keresztül dolgozunk fel az erre vonatkozó Süti szabályzatnak megfelelően.
Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint
különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az
adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjtjük és nem kezeljük.

Mi az adatkezelés célja és jogalapja?
Személyes adatait az alábbi célokból használhatjuk fel:
1. Az EuroMotor Kft szolgáltatások nyújtásához az Ön számára
Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket, amennyiben
alkalmazandók:
• Felhasználói fiók létrehozása és kezelése a www.euromotor.hu felületen;
• Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és
számlázását is;
• Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás
megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;
• Visszaküldött termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
• Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően;
• Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve az EuroMotor Kft által hirdetett
termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést érintően az
Önök által hozzánk intézett kérdések megválaszolását.
Az Ön adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében az
EuroMotor Kft és Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges.
Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az
adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

2. Szolgáltatásaink fejlesztéséhez
Azon dolgozunk, hogy Önnek mindig a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást és online vásárlói
élményt tudjuk biztosítani. Ehhez többek között szükségünk van az Ön vásárlási szokásairól
bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására; ezért végzünk közvetlenül, vagy külső
partnerek bevonásával piackutatást, valamint kérjük Önt egy adott megrendelést követően az
elégedettségét mérő kérdőív kitöltésére.
Ezeket a tevékenységeket jogos üzleti érdekeinkre alapozva végezzük, ugyanakkor mindig szem
előtt tartjuk azt, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai az ilyen tevékenységek során csorbát ne
szenvedjenek.
3. Marketing tevékenységekhez
Szeretnénk Önt folyamatosan tájékoztatni az érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos
aktuális ajánlatainkról és legfrissebb híreinkről. Ennek érdekében –- bizonyos időközönként

általános és tematikus tartalmú hírleveleket küldünk Önnek elektronikus csatornáinkon keresztül (e-
mailben / SMS-ben / mobil értesítésben / bannerek, felugró üzenetek formájában / stb.), valamint

tájékoztatjuk az Ön által korábban vásárolt, illetve megrendelni kívánt termékekhez hasonló vagy
azokat kiegészítő termékekről. Szeretnénk továbbá más egyéb kereskedelmi jellegű megkeresést,
valamint személyre szabott ajánlatokat megjeleníteni weboldalunkon. Annak érdekében, hogy Önt
az érdeklődésére számot tartó információval láthassuk el, felhasználói profilalkotás céljából
felhasználhatunk bizonyos adatokat az Ön vásárlási szokásaival (pl. megtekintett termékek /
kívánságlistához adott termékek / megvásárolt termékek) kapcsolatban. Minden esetben
gondoskodunk róla, hogy az ilyen jellegű adatkezelés és -feldolgozás az Ön jogainak és
szabadságainak legteljesebb figyelembevételével történjen, és szavatoljuk, hogy az adatkezelés
során alkalmazott folyamatok és intézkedések Önre nézve semmilyen hátrányos
jogkövetkezménnyel nem járnak, az Ön jogait nem korlátozzák, azokat különösebben nem érintik.
Marketingkommunikációs tevékenységünket a legtöbb esetben az Ön előzetes hozzájárulásával
végezzük, melyet a „Szeretnék értesítést kapni a legjobb ajánlatokról!” tartalmú kitöltő box
kipipálásával tud megadni. Bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja hozzájárulását,
mégpedig az alábbi módon:
• a felhasználói fiók beállításainak megváltoztatásával, a “Saját fiók/ Értesítések és
hírlevelek” menüpontban;
• a tőlünk kapott üzenetek alsó szekciójában elhelyezett “Szeretnék leiratkozni” című link
megnyitásával; vagy
• az EuroMotor Kft-vel való kapcsolatfelvétellel a fentiekben rögzített elérhetőségeken
keresztül.
Bizonyos marketingtevékenységeinket jogos üzleti érdekeinkre hivatkozással kereskedelmi
működésünk népszerűsítésére és fejlesztésére használjuk. Minden olyan esetben azonban, amikor
jogos üzleti érdekeinkre tekintettel Önhöz kapcsolódó információt használunk fel, azt a tőlünk e
körben elvárható legnagyobb gondosság tanúsításával és annak legteljesebb garantálásával tesszük,
hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai ne sérüljenek. Ugyanakkor Ön bármikor kérheti tőlünk a
fentebb körülírt módok bármelyikének igénybevételével, hogy az Ön személyes adatainak
marketingcélú kezelését szüntessük meg, mely kérésre a lehető leghamarabb igyekszünk válaszolni.
4. Jogos üzleti érdekeink védelméhez
Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor saját jogaink és üzleti érdekeink érvényesítése és
kereskedelmi tevékenységünk védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen
helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:

• védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldal és a www.euromotor.hu felületet használók
biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen:
• intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az
idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé;
• intézkedések minden további kockázat kezelésére.
Az adatkezelés és -feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazásunk a saját
kereskedelmi tevékenységünk védelmét célzó jogos üzleti érdekünkből adódik, miközben
folyamatosan szavatoljuk, hogy az általunk végrehajtott vagy kilátásba helyezett intézkedések
figyelembe veszik a saját érdekeink és az Ön alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és
arányosság elvét.
Továbbá, az adatkezelést és -feldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségeink
teljesítésére figyelemmel végezzük, így különösen azért, hogy a hatályos törvények által az adott
ügyletre vonatkozóan előírt alapelvek és értékek szavatolásához szükséges.

Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait?
Főszabály szerint személyes adatait a www.euromotor.hu felhasználói fiók meglétének időtartamáig
tároljuk. Ettől függetlenül Ön bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatainak törlését vagy a
felhasználói fiók megszüntetését, mely kérésre kivétel nélkül válaszolunk azzal, hogy közben
bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítjuk az – akár a felhasználói fiók megszüntetését követően is
fennálló – törvényi őrzési-tárolási követelménynek való megfelelést.
Amennyiben Ön nem rendelkezik www.euromotor.hu fiókkal, főszabály szerint minden
megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított 3
[három] év időtartamig tárolni. A fent írtakhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi
őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk a
hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk az Ön személyes
adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:
• piackutatási szolgáltatást végző partnereinknek;
• marketing / telemarketing szolgáltatást végző ügyfeleinknek;
• futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinknak;
Jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink védelme
érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek.
Teljeskörűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az
adatvédelelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések
legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses
terjedelemben férhet hozzá az Ön adataihoz.

Hogy védjük az Ön személyes adatainak biztonságát?
Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és
szervezeti intézkedések foganatosításával teljeskörűen szavatoljuk.
Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó
titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.
Minden fizetéssel kapcsolatos információ SSL technológiával biztosított titkosítást kap.
Felhívjuk figyelmét, hogy – az Ön személyes adatainak védelmére irányuló minden igyekezetünk
ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága
sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik
személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek
sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.
Milyen jogok illetik meg Önt?
Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok
vonatkozásában. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen szereplő
adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy
panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen
az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően Önnek jogában áll személyes adatainak törlését
követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok
hordozhatóságának biztosítását kérni.
A fenti jogokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért olvassa át az alábbi táblázatot.
Jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni. Kérjük,
olvassa el figyelmesen a következő pontokat, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni:
Azonosítás. Valamennyi, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás bizalmasságát szigorúan
vesszük, ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a www.euromotor.hu
fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje meg nekünk. Amennyiben más e-mail címet használ, úgy
fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás
keretében ellenőrizzük.
Díjak. Személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban nem számítunk fel díjat,
kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése alaptalan, fölöslegesen ismétlődő,
aránytalan vagy túlzó, mely esetben az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést
méltányos díj ellenében biztosítjuk. Esetleges díjfizetési igényünkről minden esetben előzetesen, a
kérés feldolgozása előtt értesítjük.
Válaszadási határidő. Minden érvényes igényre legfeljebb 30 napon belül válaszolunk, kivéve, ha
a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult vagy ha egyszerre több kérést küldött,
mely esetben válaszunkat legfeljebb három hónapon belül megküldjük Önnek. Amennyiben egy
hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése feldolgozásához, azt mindenképpen jelezzük
Önnek. Ennek keretében előfordulhat, hogy kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében
bővebb tájékoztatást kérünk be Öntől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy
dokumentumokra van szüksége, és mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek.
Így gyorsabban tudunk Önnek segíteni és a válaszadáshoz szükséges idő is rövidül.

Harmadik fél joga. Nem vagyunk kötelesek kérésének megválaszolására, ha a kérésben
megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy
szabadságának megsértését vonná maga után.
Érintett jog Meghatározás

Hozzáféréshez való jog

Kérheti tőlünk, hogy:
· erősítsük meg, amennyiben személyes adatának kezelése
történik nálunk;
· biztosítsunk másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező
személyes adatokhoz;
· nyújtsunk további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan,
így különösen arra vonatkozóan, hogy milyen adatokkal rendelkezünk,
az adatkezelés céljairól, kivel osztjuk meg ezeket az adatokat, illetve,
hogy továbbítjuk-e ezeket az adatokat külföldre továbbá, hogy milyen
módon védjük ezeket az adatokat, meddig tároljuk ezeket az adatokat,
milyen jogokat élvez Ön ezekkel az adatokkal kapcsolatban, milyen
módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan
szereztük meg az Ön adatait, amennyiben az erre vonatkozó
tájékoztatást a jelen pont szerinti értesítést megelőzően még nem
bocsátottuk az Ön rendelkezésére.

Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy helyesbítsük ill. egészítsük ki az Önre vonatkozó
pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.
A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt megvizsgálhatjuk az érintett
adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

Törléshez,
elfeledtetéshez való jog

Személyes adatának törlését kérheti, de kizárólag abban az esetben,
· ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor
megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy,
· ha Ön visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés
kizárólag hozzájáruláson alapul); vagy,
· ha Ön tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy,
· ha az érintett személyes adatot jogtalanul kezelték; vagy,
· ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.
Személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek
teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból
szükséges és indokolt:
· uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségnek való
megfelelés miatt; vagy
· jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme
érdekében.

Fentieken túl felmerülhet egyéb olyan körülmény is, amikor
személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek
teljesíteni, elsősorban azonban a felsorolt esetekben tagadhatjuk meg
erre irányuló kérését.
Felhívjuk arra a figyelmét, hogy a jelen pont szerinti törlési jog
gyakorlása előtt ajánlott a www.euromotor.hu fiókjából letölteni, majd
pedig elmenteni minden olyan dokumentumot (értve ez alatt
elsősorban: számlák, jótállási levelek), amelyek a www.euromotor.hu
-tól érkező megrendelésekkel kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy a
megrendelésben megjelölt számlázási fél Ön volt-e, vagy egy másik
személy, esetleg szervezet. Amennyiben fenti intézkedést elmulasztja
megtenni, mielőtt törlési jogával él, ezek a dokumentumok elvesznek,
és ezeket az EuroMotor Kft nem fogja tudni pótolni Önnek, miután az
adattörlési eljárás és a www.euromotor.hu fiók – annak valamennyi
adatával és dokumentumának törlésével együtt járó – megszüntetése
vissza nem fordítható, végleges folyamat.

Adatkezelés
korlátozására irányuló
jog
(zárolási jog)

Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk (ti. adatait
zároljuk), ám kizárólag, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
· ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek
ellenőrzéséhez szükséges időtartamra; vagy,
· ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését;
vagy,
· ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor
megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését
bizonyos jogi igények előterjesztése, érvényesítése, vagy védelme
kizárja; vagy,
· ha tiltakozáshoz való jogával élt, és a mi eljárásunk
jogszerűségének vizsgálata még nem zárult le.
Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosultak
vagyunk használni, amennyiben:
· az erre vonatkozó hozzájárulást megkaptuk Öntől; vagy,
· ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos
érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy
· ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.

Adatok
szállíthatóságának
biztosítása
(adathordozhatósághoz
való jog)

Kérheti tőlünk, hogy személyes adatát tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban bocsássuk az Ön rendelkezésére
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa, ha
· az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával történik és az
Ön által kötött megállapodásban rögzített szerződéses felhatalmazáson
alapul; és
· az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az Ön saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat
személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy
alapvető jogai és szabadságai üzleti érdekeinkkel szemben ezt
kívánják meg.
Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat személyes adatainak
direktmarketing-célú kezelése ellen is (ideértve a felhasználói
profilalkotást is), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik, mely esetben az adatkezelést a lehető leggyorsabban
megszüntetjük.

Automatizált
folyamatok
végrehajtása

Mint adatkezelési alany, kérheti, hogy mentesítsük a kizárólag
automatizált folyamatokkal meghozott döntések hatálya alól, de csakis
abban az esetben,
· ha az ilyen folyamatban meghozott döntés Önre nézve
joghatással járna; vagy
· ha Önt hasonlóan jelentős mértékben érintené.
A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált
döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:
· az Önnel kötendő szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez
szükséges; vagy,
· ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
· ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt
tegyen személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Az adatvédelmi
felügyeleti hatóság az alábbi címen érhető el:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszám: +36 1 391 1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Önt jogszabály által megillető, felügyeleti hatóságnál történő
panasztételhez való jog sérelme nélkül arra kérjük, hogy először
velünk vegye fel a kapcsolatot, és mi garantáljuk, hogy mindent
megteszünk majd sérelme békés rendezése érdekében.

Ismét fel szeretnénk hívni a figyelmét arra, hogy bármikor kapcsolatba léphet az EuroMotor Kft
adatvédelmi tisztviselőjével választása szerint a megadott értesítési címek bármelyikére küldött
megkeresés formájában:
e-mailben az alábbi címre: iroda@euromotor.hu 2019-07-31

Adatkezelési tájékoztató (pdf)